Allmänna villkor

Allmänna villkor

Full Moon Box är ett koncept i abonnemangsform

 • Full Moon Box är ett koncept som har tagits fram och ägs av The Full Moon Box Hb (org nr 969780-3774). I dessa allmänna villkor avser Full Moon Box som begrepp såväl konceptet som företaget The Full Moon Box Hb.

 • Som kund till Full Moon Box får du ett paket skickat till dig en gång i månaden som innehåller mensskydd och minst fyra överraskningar. Leverans sker varje fullmåne, se datum under Frågor och Svar.

 • Det är möjligt att pausa/avbryta sitt abonnemang genom att maila till order@thefullmoonbox.se. Observera dock att detta måste ske senast dagen innan sista dagen i månaden.


Vi levererar ekologiska mensskydd och skräddarsydda produkter med inspiration som håller dig på spåret under din mens! 

 • Full Moon Box levereras vid varje fullmåne.

 • Full Moon box skickas med PostNord som logistikpartner.

 • Om du inte har en postlåda som rymmer paketet kommer du att få hämta ut ditt paket på närmaste utlämningsställe.

 • Full Moon Box ansvarar inte för det fallet att paketet har försvunnit eller förstörts efter att det har levererats.


Vid allergier

 • Det är ditt ansvar som kund att utesluta produkter vid eventuella allergier eller liknande. Full Moon Box friskriver sig från allt ansvar i det fall du ändock skulle vara ouppmärksam på detta och till följd åsamkas någon form av reaktion.


Mitt Konto

 • Som kund får du automatiskt en egen sida hos oss på Full Moon Box där alla leveranser, kontaktuppgifter och eventuella förändringar hanteras. Denna sida är "Mitt konto" och nås via hemsidan www.thefullmoonbox.se. Som kund ansvarar du för att uppgifterna på sidan är korrekta. Full Moon Box tar inte ansvar för konsekvenser som uppstår till följd av inaktuella kunduppgifter.


Personuppgifter och integritet

 • Full Moon Box äger rätten att använda personuppgifter för kommunikation gällande information kring Full Moon Box och dess produkter. Informationen lämnas ej ut till tredje part. Full Moon Box följer bestämmelserna enligt GDPR. Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Personuppgifter vi sparar när du blir kund hos oss är:

  Namn

  Adress 

  Telefonnummer

  E-post


Uppsägning av abonnemang eller annan förändring

 • Vid uppsägning skickar du mail till order@thefullmoonbox.se senast dagen innan månadens sista datum. Andra eventuella förändringar mailas också till order@thefullmoonbox.se senast dagen innan månadens sista datum. Uppsägningstiden är således 1 dag före månadens utgång. 

 • Det är du som ansvarar för uppsägningen - utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av abonnemang.

 • Har du en skuld till Full Moon Box kommer inte nästkommande paket att levereras.


Ångerrätt

 • Har din vara kommit till dig och du har ångrat dig? Tyvärr kan vi inte godta returer på en icke felaktig box då innehållet är skräddarsytt efter dina unika preferenser. Varje låda har skräddarsytts med omsorg och ditt bästa i åtanke, men det får också följden att vi inte kan eller vill erbjuda dessa produkter till någon annan.


Retur av fellevererad eller defekt produkt

 • Vi garanterar att de produkter som finns inuti din Full Moon Box är felfria och korrekta vid leverans. Om du skulle få en felaktigt levererad eller defekt vara ska du kontakta oss på order@thefullmoonbox.se så snart som möjligt, senast 14 dagar efter din leveras. Eventuell plombering eller skyddsplats får inte vara bruten. Vi skickar returuppgifter och betalar returporto. Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till innehållet i form av mensskydd.


Betalningsvillkor

 • Full Moon Box tillhandahåller betalning via kredit- eller bankkort.

 • Betalning sker löpande i förskott.

 • När du påbörjar ditt abonnemang sker betalningen vid samma tidpunkt som registreringen och kommer sedan fortlöpa med dragning samma datum nästföljande månad.


För kortbetalning gäller följande:

 • Du registrerar ditt kort via vår betalsida som tillhandahålls av vår samarbetspartner Stripe.

 • Stripe är också den enda part som har tillgång till dina kortuppgifter.

 • Alla uppgifter som skickas är SSL-krypterade.

 • Du kommer via e-post att aviseras om när debitering sker. Skulle kortet sakna täckning eller av annan orsak inte fungera kommer du uppmärksammas om situationen genom ytterligare ett mail.

 • Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen (1975:635). Om du inte betalat efter en påminnelse skickas ärendet vidare till inkasso.

 • Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av abonnemang.

 • Full Moon Box har rätten att omedelbart avbryta abonnemanget om inte betalning skett i tid.

 • Du ansvarar för att angiven e-postadress är korrekt och för att lägga till Full Moon Box som en betrodd kontakt i din e-postlista.


Förändring av avtal

 • Full Moon Box äger rätten att ändra dessa villkor över tid.

 • Full Moon Box äger rätten att förändra priser med en månads framförhållning.


Force majeure


 • Om fullgörandet av vårt åtagande försvåras eller förhindras väsentligt genom omständigheter som vi ej kunnat råda över, ska detta utgöra en befrielsegrund som medför framflyttning av prestationen och befrielse från skadestånd och diverse andra påföljder. Exempel på dylika omständigheter kan vara arbetskonflikt, terroristattack, ändrad författning eller fel hos underleverantör. Dock så ska detta självfallet inte kränka dina rättigheter som konsument.


Om oss

 • Vi som står bakom Full Moon Box heter The Full Moon Box Hb (org nr 969780-3774).